झापा

पछिल्लो पटक अपडेट गरिएको: September 3, 2020

 

अधिवेशन हुने मिति र समय गाउँपालिका/नगरपालिका वडा नं. अधिवेशन हुने स्थान पर्यवेक्षक
भाद्र 15 गते सोमबार
भाद्र 16 गते मंगलबार
भाद्र 17 गते बुधबार
भाद्र 18 गते बिहीबार
भाद्र 19 गते शुक्रबार
भाद्र 20 गते शनिबार
भाद्र 21 गते आइतबार
भाद्र 22 गते सोमबार
भाद्र 23 गते मंगलबार
भाद्र 24 गते बुधबार
भाद्र 25 गते बिहीबार
भाद्र 26 गते शुक्रबार
भाद्र 27 गते शनिबार
भाद्र 28 गते आइतबार
भाद्र 29 गते सोमबार
भाद्र 30 गते मंगलबार
भाद्र 31 गते बुधबार
आश्विन 1 गते बिहीबार
आश्विन 2 गते शुक्रबार
आश्विन 3 गते शनिबार
आश्विन 4 गते आइतबार
आश्विन 5 गते सोमबार
आश्विन 6 गते मंगलबार
आश्विन 7 गते बुधबार
आश्विन 8 गते बिहीबार
आश्विन 9 गते शुक्रबार
आश्विन 10 गते शनिबार
आश्विन 11 गते आइतबार
आश्विन 12 गते सोमबार
आश्विन 13 गते मंगलबार
आश्विन 14 गते बुधबार
आश्विन 15 गते बिहीबार
आश्विन 16 गते शुक्रबार
आश्विन 17 गते शनिबार
आश्विन 18 गते आइतबार
आश्विन 19 गते सोमबार
आश्विन 20 गते मंगलबार
आश्विन 21 गते बुधबार
आश्विन 22 गते बिहीबार
आश्विन 23 गते शुक्रबार
आश्विन 24 गते शनिबार
आश्विन 25 गते आइतबार
आश्विन 26 गते सोमबार
आश्विन 27 गते मंगलबार
आश्विन 28 गते बुधबार
आश्विन 29 गते बिहीबार
आश्विन 30 गते शुक्रबार