जिल्ला मूल-समन्वय समिति

जिल्ला मूल-समन्वय समिति

यो समिति जिल्लामा शीघ्र नै बैठक गरेर समन्वय गर्नका लागि निर्माण गरिएको हो। जिल्ला अध्यक्ष र सचिव (वा सो नभएमा जिल्ला ईन्चार्ज) को नेत्तृत्वमा रहने यस समितिमा हरेक पालिकाका अध्यक्ष र विगत निर्वाचनमा रहेका उम्मेदबार रहनेछन्।

1:झापा जिल्लागत जिल्ला अध्यक्ष/इन्चार्ज
1:झापा जिल्लागत जिल्ला सचिव/सहइन्चार्ज
1:झापा देवु कुमार चैाधरी 1-2:कचनकवल गाउँपालिका संयोजक
1:झापा वसान हेमरम 1-4:कमल गाउँपालिका संयोजक
1:झापा निर बहादुर ताजपुरिया 1-5:गौरादह नगरपालिका संयोजक
1:झापा दशरथ मुखिया 1-6:गौरीगंज गाउँपालिका संयोजक
1:झापा बिजय राजवंसी 1-9:बाह्रदशी गाउँपालिका संयोजक
1:झापा बाघ सिंह राजवंशी 1-2:कचनकवल गाउँपालिका उम्मेदबार
1:झापा वगान हेमरम 1-4:कमल गाउँपालिका उम्मेदबार
1:झापा नारायण राजवंशी 1-5:गौरादह नगरपालिका उम्मेदबार
1:झापा कौशिला राजवंशी 1-6:गौरीगंज गाउँपालिका उम्मेदबार
1:झापा आसिन लाल राजवंशी 1-9:बाह्रदशी गाउँपालिका उम्मेदबार
2:मोरङ जिल्लागत जिल्ला अध्यक्ष/इन्चार्ज
2:मोरङ जिल्लागत जिल्ला सचिव/सहइन्चार्ज
2:मोरङ बौहरा सरदार 2-2:कटहरी गाउँपालिका संयोजक
2:मोरङ टेक नारायण सरदार थारु 2-5:ग्रामथान गाउँपालिका संयोजक
2:मोरङ 2-6:जहदा गाउँपालिका संयोजक
2:मोरङ सत्य नारायण सिंह 2-7:धनपालथान गाउँपालिका संयोजक
2:मोरङ बिक्रम खवास 2-9:बुढीगंगा गाउँपालिका संयोजक
2:मोरङ धर्मेन्द्र महतो 2-12:रंगेली नगरपालिका संयोजक
2:मोरङ लखन हेमरम 2-13:रतुवामाई नगरपालिका संयोजक
2:मोरङ अरुण कुमार मण्डल 2-15:विराटनगर महानगरपालिका संयोजक
2:मोरङ 2-17:सुन्दरहरैंचा नगरपालिका संयोजक
2:मोरङ संजय यादव 2-2:कटहरी गाउँपालिका उम्मेदबार
2:मोरङ पंच नारायण चौधरी 2-5:ग्रामथान गाउँपालिका उम्मेदबार
2:मोरङ तल्लु मरण्डी 2-6:जहदा गाउँपालिका उम्मेदबार
2:मोरङ सत्य नारायण सिंह 2-7:धनपालथान गाउँपालिका उम्मेदबार
2:मोरङ पतालु खवास 2-9:बुढीगंगा गाउँपालिका उम्मेदबार
2:मोरङ बलराम मण्डल 2-12:रंगेली नगरपालिका उम्मेदबार
2:मोरङ सुमन हेमरम 2-13:रतुवामाई नगरपालिका उम्मेदबार
2:मोरङ अरूण मण्डल 2-15:विराटनगर महानगरपालिका उम्मेदबार
2:मोरङ प्रभु खवास 2-17:सुन्दरहरैंचा नगरपालिका उम्मेदबार
3:सुनसरी जिल्लागत जिल्ला अध्यक्ष/इन्चार्ज
3:सुनसरी जिल्लागत जिल्ला सचिव/सहइन्चार्ज
3:सुनसरी संजिव चैाधरी 3-2:ईनरुवा नगरपालिका संयोजक
3:सुनसरी दुर्गा नन्द यादव 3-3:कोशी गाउँपालिका संयोजक
3:सुनसरी गजेन्द्र प्रसाद मेहता 3-4:गढी गाउँपालिका संयोजक
3:सुनसरी 3-6:देवानगन्ज गाउँपालिका संयोजक
3:सुनसरी मो. हसिन मिया 3-7:धरान उपमहानगरपालिका संयोजक
3:सुनसरी मनोज कुमार साह 3-10:भोक्राहा गाउँपालिका संयोजक
3:सुनसरी 3-12:हरिनगरा गाउँपालिका संयोजक
3:सुनसरी संजिव चौधरी 3-2:ईनरुवा नगरपालिका उम्मेदबार
3:सुनसरी दुर्गानन्द यादव 3-3:कोशी गाउँपालिका उम्मेदबार
3:सुनसरी अवधलाल यादव 3-4:गढी गाउँपालिका उम्मेदबार
3:सुनसरी भवानी मेहता 3-6:देवानगन्ज गाउँपालिका उम्मेदबार
3:सुनसरी मो. हसिब मियाँ 3-7:धरान उपमहानगरपालिका उम्मेदबार
3:सुनसरी पंकज कुमार साह 3-10:भोक्राहा गाउँपालिका उम्मेदबार
3:सुनसरी कपलेश्वर यादव 3-12:हरिनगरा गाउँपालिका उम्मेदबार
4:सप्तरी जिल्लागत जिल्ला अध्यक्ष/इन्चार्ज
4:सप्तरी जिल्लागत जिल्ला सचिव/सहइन्चार्ज
4:सप्तरी ललित कुमार यादव 4-1:अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका संयोजक
4:सप्तरी अनिल पंजियार 4-2:कञ्चनरुप नगरपालिका संयोजक
4:सप्तरी 4-3:खडक नगरपालिका संयोजक
4:सप्तरी ऋषिकेश ठाकुर 4-4:छिन्नमस्ता गाउँपालिका संयोजक
4:सप्तरी जय प्रकाश मण्डल 4-5:डाक्नेश्वरी नगरपालिका संयोजक
4:सप्तरी सरोज कुमार यादव 4-6:तिरहुत गाउँपालिका संयोजक
4:सप्तरी सुशिल कुमार मण्डल 4-7:तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिका संयोजक
4:सप्तरी राम कुमार यादव 4-8:वलान-विहुल गाउँपालिका संयोजक
4:सप्तरी राजेन्द्र प्रसाद साह 4-9:विष्णुपुर गाउँपालिका संयोजक
4:सप्तरी मलाकार -शम्भु नारायण यादव 4-10:बेल्ही चपेना गाउँपालिका संयोजक
4:सप्तरी ई. आलोक कुमार यादव 4-11:बोदे बरसाइन नगरपालिका संयोजक
4:सप्तरी कुन्दन कुमार राउत 4-12:महादेवा गाउँपालिका संयोजक
4:सप्तरी सुजित कुमार मण्डल 4-13:राजविराज नगरपालिका संयोजक
4:सप्तरी प्रमोद कुमार माझी 4-14:रुपनी गाउँपालिका संयोजक
4:सप्तरी संजिव कुमार साह 4-15:शम्भुनाथ नगरपालिका संयोजक
4:सप्तरी संतोष कुमार साह 4-16:सप्तकोशी नगरपालिका संयोजक
4:सप्तरी संजय कुमार साह 4-17:सुरुङ्गा नगरपालिका संयोजक
4:सप्तरी निर्मल कापैर यादव 4-18:हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका संयोजक
4:सप्तरी ललित यादव 4-1:अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका उम्मेदबार
4:सप्तरी इन्द्र देव कौडगिया 4-2:कञ्चनरुप नगरपालिका उम्मेदबार
4:सप्तरी सुरत लाल साह 4-3:खडक नगरपालिका उम्मेदबार
4:सप्तरी भुनेश्वर मण्डल 4-4:छिन्नमस्ता गाउँपालिका उम्मेदबार
4:सप्तरी सुरेन्द्र कान्त मंडल 4-5:डाक्नेश्वरी नगरपालिका उम्मेदबार
4:सप्तरी विष्णु प्रसाद यादव 4-6:तिरहुत गाउँपालिका उम्मेदबार
4:सप्तरी शुसिल मण्डल 4-7:तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिका उम्मेदबार
4:सप्तरी खेमचन्द्र यादव 4-8:वलान-विहुल गाउँपालिका उम्मेदबार
4:सप्तरी ई. राजेन्द्र प्र. साह 4-9:विष्णुपुर गाउँपालिका उम्मेदबार
4:सप्तरी अशोक कुमार साह 4-10:बेल्ही चपेना गाउँपालिका उम्मेदबार
4:सप्तरी थानेश्वर साह 4-11:बोदे बरसाइन नगरपालिका उम्मेदबार
4:सप्तरी जगरनाथ मंडल 4-12:महादेवा गाउँपालिका उम्मेदबार
4:सप्तरी ममता झा 4-13:राजविराज नगरपालिका उम्मेदबार
4:सप्तरी भीखो प्रसाद माझी 4-14:रुपनी गाउँपालिका उम्मेदबार
4:सप्तरी प्रदीप कुमार चौधरी 4-15:शम्भुनाथ नगरपालिका उम्मेदबार
4:सप्तरी प्रियंका सन्त 4-16:सप्तकोशी नगरपालिका उम्मेदबार
4:सप्तरी रामकिसुन साह 4-17:सुरुङ्गा नगरपालिका उम्मेदबार
4:सप्तरी वीरेन्द्र माझी 4-18:हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका उम्मेदबार
5:सिराहा जिल्लागत जिल्ला अध्यक्ष/इन्चार्ज
5:सिराहा जिल्लागत जिल्ला सचिव/सहइन्चार्ज
5:सिराहा धनश्याम यादव 5-1:अर्नमा गाउँपालिका संयोजक
5:सिराहा राम भूवन यादव 5-2:औरही गाउँपालिका संयोजक
5:सिराहा राजदेव महासेठ 5-3:कर्जन्हा नगरपालिका संयोजक
5:सिराहा रविन्द्र कुमार ठाकुर 5-4:कल्याणपुर नगरपालिका संयोजक
5:सिराहा रामप्रवेश महतो 5-5:गोलबजार नगरपालिका संयोजक
5:सिराहा राम भरोस महतो 5-6:धनगढीमाई नगरपालिका संयोजक
5:सिराहा नागेन्द्र कुमार यादव 5-7:नरहा गाउँपालिका संयोजक
5:सिराहा राम शंकर यादव 5-8:नवराजपुर गाउँपालिका संयोजक
5:सिराहा राजकुमार यादव 5-9:बरियारपट्टी गाउँपालिका संयोजक
5:सिराहा सहदेव यादव 5-10:भगवानपुर गाउँपालिका संयोजक
5:सिराहा पटवारी ठाकुर 5-11:मिर्चैया नगरपालिका संयोजक
5:सिराहा हिरालाल यादव 5-12:लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका संयोजक
5:सिराहा सुभाष चन्द्र चौधरी 5-13:लहान नगरपालिका संयोजक
5:सिराहा रामचन्द्र यादव 5-14:विष्णुपुर गाउँपालिका संयोजक
5:सिराहा अधिक लाल यादव 5-15:सखुवानान्कारकट्टी गाउँपालिका संयोजक
5:सिराहा श्याम कुमार यादव 5-16:सिराहा नगरपालिका संयोजक
5:सिराहा राम कुमार यादव 5-17:सुखीपुर नगरपालिका संयोजक
5:सिराहा रामप्रकाश यादव 5-1:अर्नमा गाउँपालिका उम्मेदबार
5:सिराहा संजय कुमार यादव 5-2:औरही गाउँपालिका उम्मेदबार
5:सिराहा अशोक साह 5-3:कर्जन्हा नगरपालिका उम्मेदबार
5:सिराहा धनिकलाल मण्डल 5-4:कल्याणपुर नगरपालिका उम्मेदबार
5:सिराहा रामप्रवेश महतो 5-5:गोलबजार नगरपालिका उम्मेदबार
5:सिराहा पवन यादव 5-6:धनगढीमाई नगरपालिका उम्मेदबार
5:सिराहा नागेन्द्र कुमार यादव 5-7:नरहा गाउँपालिका उम्मेदबार
5:सिराहा जीवछ यादव 5-8:नवराजपुर गाउँपालिका उम्मेदबार
5:सिराहा डा. दिनेश प्रसाद यादव 5-9:बरियारपट्टी गाउँपालिका उम्मेदबार
5:सिराहा विन्देश्वर साह 5-10:भगवानपुर गाउँपालिका उम्मेदबार
5:सिराहा जागेश्वर साह 5-11:मिर्चैया नगरपालिका उम्मेदबार
5:सिराहा हिरालाल यादव 5-12:लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका उम्मेदबार
5:सिराहा बालेश्वर यादव 5-13:लहान नगरपालिका उम्मेदबार
5:सिराहा डा. सत्यनारायण यादव 5-14:विष्णुपुर गाउँपालिका उम्मेदबार
5:सिराहा पप्पु यादव 5-15:सखुवानान्कारकट्टी गाउँपालिका उम्मेदबार
5:सिराहा राज कुमार यादव (त्यागी) 5-16:सिराहा नगरपालिका उम्मेदबार
5:सिराहा  संतोष कुमार यादव 5-17:सुखीपुर नगरपालिका उम्मेदबार
6:धनुषा जिल्लागत जिल्ला अध्यक्ष/इन्चार्ज
6:धनुषा जिल्लागत जिल्ला सचिव/सहइन्चार्ज
6:धनुषा संतोष साह 6-1:औरही गाउँपालिका संयोजक
6:धनुषा मनोज कुमार बनरैत 6-2:कमला नगरपालिका संयोजक
6:धनुषा जुलजारी लाल सिंह 6-3:क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका संयोजक
6:धनुषा राम भरोस यादव 6-4:गणेशमान चारनाथ नगरपालिका संयोजक
6:धनुषा दिनेश साह 6-5:जनकनन्दिनी गाउँपालिका संयोजक
6:धनुषा 6-6:जनकपुर उपमहानगरपालिका संयोजक
6:धनुषा संतोष कुमार साह 6-7:धनुषाधाम नगरपालिका संयोजक
6:धनुषा जासिम खान 6-8:धनौजी गाउँपालिका संयोजक
6:धनुषा धनश्याम मण्डल 6-9:नगराइन नगरपालिका संयोजक
6:धनुषा 6-10:बटेश्वर गाउँपालिका संयोजक
6:धनुषा सरोज कुमार सिंह 6-11:मिथिला नगरपालिका संयोजक
6:धनुषा अजय पंडित 6-12:मिथिला बिहारी नगरपालिका संयोजक
6:धनुषा डा. जितेन्द्र यादव 6-14:लक्ष्मीनिया गाउँपालिका संयोजक
6:धनुषा अमर कुमार मण्डल 6-15:विदेह नगरपालिका संयोजक
6:धनुषा रतन सागर यादव 6-16:शहीदनगर नगरपालिका संयोजक
6:धनुषा संजय प्रधान 6-17:सबैला नगरपालिका संयोजक
6:धनुषा राम नारायाण मण्डल 6-18:हंसपुर नगरपालिका संयोजक
6:धनुषा फुलगेन यादव 6-1:औरही गाउँपालिका उम्मेदबार
6:धनुषा दिपेन्द्र कुमार तेजवार यादव 6-2:कमला नगरपालिका उम्मेदबार
6:धनुषा ई.रविन्द्र कुमार यादव 6-3:क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका उम्मेदबार
6:धनुषा राम भरोस यादव 6-4:गणेशमान चारनाथ नगरपालिका उम्मेदबार
6:धनुषा नवीन पंडित 6-5:जनकनन्दिनी गाउँपालिका उम्मेदबार
6:धनुषा अनिता साह 6-6:जनकपुर उपमहानगरपालिका उम्मेदबार
6:धनुषा अमृत कुमार महतो 6-7:धनुषाधाम नगरपालिका उम्मेदबार
6:धनुषा जासिम नदाफ 6-8:धनौजी गाउँपालिका उम्मेदबार
6:धनुषा धनश्याम मण्डल 6-9:नगराइन नगरपालिका उम्मेदबार
6:धनुषा लक्ष्मण सिंह 6-10:बटेश्वर गाउँपालिका उम्मेदबार
6:धनुषा सरोज कुमार सिंह 6-11:मिथिला नगरपालिका उम्मेदबार
6:धनुषा इन्द्रजित यादव 6-12:मिथिला बिहारी नगरपालिका उम्मेदबार
6:धनुषा डा. जितेन्द्र यादव 6-14:लक्ष्मीनिया गाउँपालिका उम्मेदबार
6:धनुषा डा. प्रेमचन्द्र मण्डल 6-15:विदेह नगरपालिका उम्मेदबार
6:धनुषा लक्षमेश्वर यादव 6-16:शहीदनगर नगरपालिका उम्मेदबार
6:धनुषा विशेश्वर प्रसाद साह 6-17:सबैला नगरपालिका उम्मेदबार
6:धनुषा धनेश्वर यादव 6-18:हंसपुर नगरपालिका उम्मेदबार
7:महोत्तरी जिल्लागत जिल्ला अध्यक्ष/इन्चार्ज
7:महोत्तरी जिल्लागत जिल्ला सचिव/सहइन्चार्ज
7:महोत्तरी सिंहेश्वर मण्डल 7-1:एकडारा गाउँपालिका संयोजक
7:महोत्तरी होरिल प्रसाद यादव 7-2:औरही नगरपालिका संयोजक
7:महोत्तरी जोगिन्द्र साह सुरी 7-3:गौशाला नगरपालिका संयोजक
7:महोत्तरी सुरेश ठाकुर 7-4:जलेश्वर नगरपालिका संयोजक
7:महोत्तरी किसोरी प्रसाद ठाकुर 7-5:पिपरा गाउँपालिका संयोजक
7:महोत्तरी 7-6:बर्दिबास नगरपालिका संयोजक
7:महोत्तरी संजय कुमार साह 7-7:बलवा नगरपालिका संयोजक
7:महोत्तरी दिनेश साह 7-8:भँगाहा नगरपालिका संयोजक
7:महोत्तरी नरेश नायक 7-9:मटिहानी नगरपालिका संयोजक
7:महोत्तरी सत्रोधन सहनी 7-10:मनरा शिसवा नगरपालिका संयोजक
7:महोत्तरी समिर कुमार झा 7-11:महोत्तरी गाउँपालिका संयोजक
7:महोत्तरी राजेश कुमार मण्डल 7-12:रामगोपालपुर नगरपालिका संयोजक
7:महोत्तरी रामउथान यादव 7-13:लोहरपट्टी नगरपालिका संयोजक
7:महोत्तरी दिनेश राय यादव 7-14:साम्सी गाउँपालिका संयोजक
7:महोत्तरी विज कुमार यादव 7-15:सोनमा गाउँपालिका संयोजक
7:महोत्तरी वीरेन्द्र मण्डल 7-1:एकडारा गाउँपालिका उम्मेदबार
7:महोत्तरी होरिल प्रसाद यादव 7-2:औरही नगरपालिका उम्मेदबार
7:महोत्तरी बिरेन्द्र महतो 7-3:गौशाला नगरपालिका उम्मेदबार
7:महोत्तरी सत्रोधन महतो 7-4:जलेश्वर नगरपालिका उम्मेदबार
7:महोत्तरी अंजनी देवी मंडल 7-5:पिपरा गाउँपालिका उम्मेदबार
7:महोत्तरी विनोद कुमार महतो 7-6:बर्दिबास नगरपालिका उम्मेदबार
7:महोत्तरी नरेन्द्र यादव 7-7:बलवा नगरपालिका उम्मेदबार
7:महोत्तरी दिनेश साह 7-8:भँगाहा नगरपालिका उम्मेदबार
7:महोत्तरी मृगेन्द्र यादव 7-9:मटिहानी नगरपालिका उम्मेदबार
7:महोत्तरी अनिता कुमारी साह 7-10:मनरा शिसवा नगरपालिका उम्मेदबार
7:महोत्तरी मंसूर साफी 7-11:महोत्तरी गाउँपालिका उम्मेदबार
7:महोत्तरी रामजीवन साह 7-12:रामगोपालपुर नगरपालिका उम्मेदबार
7:महोत्तरी राम हृदय यादव 7-13:लोहरपट्टी नगरपालिका उम्मेदबार
7:महोत्तरी राजकिशोर चौधरी 7-14:साम्सी गाउँपालिका उम्मेदबार
7:महोत्तरी त्रिलोकी यादव 7-15:सोनमा गाउँपालिका उम्मेदबार
8:सर्लाही जिल्लागत जिल्ला अध्यक्ष/इन्चार्ज
8:सर्लाही जिल्लागत जिल्ला सचिव/सहइन्चार्ज
8:सर्लाही ईनरजित साह 8-1:ईश्वरपुर नगरपालिका संयोजक
8:सर्लाही सुबोध कुमार मण्डल 8-2:कविलासी नगरपालिका संयोजक
8:सर्लाही मधुरेन्द्र कुमार राउत 8-3:कौडेना गाउँपालिका संयोजक
8:सर्लाही कैसलिया देवी राउत 8-4:गोडैटा नगरपालिका संयोजक
8:सर्लाही बिरेन्द्र साह 8-5:चक्रघट्टा गाउँपालिका संयोजक
8:सर्लाही किशोर महतो 8-6:चन्द्रनगर गाउँपालिका संयोजक
8:सर्लाही लाल बाबु माहतो 8-7:धनकौल गाउँपालिका संयोजक
8:सर्लाही महेन्द्र मण्डल 8-8:पर्सा गाउँपालिका संयोजक
8:सर्लाही त्रिभुवन कुमार सिंह 8-9:बरहथवा नगरपालिका संयोजक
8:सर्लाही जितेन्द्र प्रसाद कुशवाहा 8-10:बलरा नगरपालिका संयोजक
8:सर्लाही गोबिन्द राय यादव 8-13:ब्रह्मपुरी गाउँपालिका संयोजक
8:सर्लाही राम चन्द्र साह 8-15:रामनगर गाउँपालिका संयोजक
8:सर्लाही रामबाबु सिंह 8-17:विष्णु गाउँपालिका संयोजक
8:सर्लाही राजेन्द्र राय 8-18:हरिपुर नगरपालिका संयोजक
8:सर्लाही दिनेश राय 8-19:हरिपुर्वा नगरपालिका संयोजक
8:सर्लाही इनरजीत साह तेली 8-1:ईश्वरपुर नगरपालिका उम्मेदबार
8:सर्लाही सुबोध कुमार मण्डल 8-2:कविलासी नगरपालिका उम्मेदबार
8:सर्लाही साबित्री धिताल 8-3:कौडेना गाउँपालिका उम्मेदबार
8:सर्लाही नरेश प्रसाद कुशवाहा 8-4:गोडैटा नगरपालिका उम्मेदबार
8:सर्लाही वीरेन्द्र साह 8-5:चक्रघट्टा गाउँपालिका उम्मेदबार
8:सर्लाही किशोरी महतो 8-6:चन्द्रनगर गाउँपालिका उम्मेदबार
8:सर्लाही मुरलीधर झा 8-7:धनकौल गाउँपालिका उम्मेदबार
8:सर्लाही जवाहर यादव 8-8:पर्सा गाउँपालिका उम्मेदबार
8:सर्लाही त्रिभुवन कुमार सिंह 8-9:बरहथवा नगरपालिका उम्मेदबार
8:सर्लाही संजय सिंह 8-10:बलरा नगरपालिका उम्मेदबार
8:सर्लाही शैलेन्द्र कुशवाहा 8-13:ब्रह्मपुरी गाउँपालिका उम्मेदबार
8:सर्लाही राम चन्द्र साह 8-15:रामनगर गाउँपालिका उम्मेदबार
8:सर्लाही रामानन्द प्रसाद यादव 8-17:विष्णु गाउँपालिका उम्मेदबार
8:सर्लाही राजेन्द्र राय 8-18:हरिपुर नगरपालिका उम्मेदबार
8:सर्लाही दिनेश राय 8-19:हरिपुर्वा नगरपालिका उम्मेदबार
9:रौतहट जिल्लागत जिल्ला अध्यक्ष/इन्चार्ज
9:रौतहट जिल्लागत जिल्ला सचिव/सहइन्चार्ज
9:रौतहट राम उदय साह 9-1:ईशनाथ नगरपालिका संयोजक
9:रौतहट रामाधार पासवान 9-2:कटहरिया नगरपालिका संयोजक
9:रौतहट ननिपत साह 9-3:गढीमाई नगरपालिका संयोजक
9:रौतहट वृज किशोर पटेल 9-4:गरुडा नगरपालिका संयोजक
9:रौतहट राम विश्वास पासवान 9-5:गुजरा नगरपालिका संयोजक
9:रौतहट अछेलाल महतो 9-6:गौर नगरपालिका संयोजक
9:रौतहट उमेश साह 9-7:चन्द्रपुर नगरपालिका संयोजक
9:रौतहट आनन्द जयसवाल 9-8:दुर्गा भगवती गाउँपालिका संयोजक
9:रौतहट रामप्रवेश पटेल 9-9:देवाही गोनाही नगरपालिका संयोजक
9:रौतहट 9-10:परोहा नगरपालिका संयोजक
9:रौतहट ई. कृष्ण कुमार साह 9-11:फतुवा बिजयपुर नगरपालिका संयोजक
9:रौतहट गुलसहन देवान 9-12:वृन्दावन नगरपालिका संयोजक
9:रौतहट विजय पटेल 9-13:बौधीमाई नगरपालिका संयोजक
9:रौतहट जगरनाथ साह 9-14:माधव नारायण नगरपालिका संयोजक
9:रौतहट जोखन प्रसाद जयसवाल 9-15:मौलापुर नगरपालिका संयोजक
9:रौतहट राजिप यादव 9-16:यमुनामाई गाउँपालिका संयोजक
9:रौतहट प्रभु राय यादव 9-17:राजदेवी नगरपालिका संयोजक
9:रौतहट समिरुल लक 9-18:राजपुर नगरपालिका संयोजक
9:रौतहट राम उदय साह 9-1:ईशनाथ नगरपालिका उम्मेदबार
9:रौतहट राम अधार पासवान 9-2:कटहरिया नगरपालिका उम्मेदबार
9:रौतहट बिबेकान्द साह 9-3:गढीमाई नगरपालिका उम्मेदबार
9:रौतहट रामअश्रेय यादव 9-4:गरुडा नगरपालिका उम्मेदबार
9:रौतहट राम बाबु राय यादव 9-5:गुजरा नगरपालिका उम्मेदबार
9:रौतहट गंगाधर मल्लिक 9-6:गौर नगरपालिका उम्मेदबार
9:रौतहट राजेश प्रसाद कुर्मी 9-7:चन्द्रपुर नगरपालिका उम्मेदबार
9:रौतहट बिरेन्द्र साह सोनार 9-8:दुर्गा भगवती गाउँपालिका उम्मेदबार
9:रौतहट नरेन्द्र प्रसाद साह 9-9:देवाही गोनाही नगरपालिका उम्मेदबार
9:रौतहट निर्मला पटेल 9-10:परोहा नगरपालिका उम्मेदबार
9:रौतहट कृष्णा साह 9-11:फतुवा बिजयपुर नगरपालिका उम्मेदबार
9:रौतहट दयाराम राउत 9-12:वृन्दावन नगरपालिका उम्मेदबार
9:रौतहट सुवन्त कुशवाहा 9-13:बौधीमाई नगरपालिका उम्मेदबार
9:रौतहट बिरेन्द्र साह 9-14:माधव नारायण नगरपालिका उम्मेदबार
9:रौतहट उमाशंकर प्रसाद बैठा 9-15:मौलापुर नगरपालिका उम्मेदबार
9:रौतहट राज कुमार प्रसाद साह तेली 9-16:यमुनामाई गाउँपालिका उम्मेदबार
9:रौतहट अशोक कुमार सिंह 9-17:राजदेवी नगरपालिका उम्मेदबार
9:रौतहट शेख समिरुल हक 9-18:राजपुर नगरपालिका उम्मेदबार
10:बारा जिल्लागत जिल्ला अध्यक्ष/इन्चार्ज
10:बारा जिल्लागत जिल्ला सचिव/सहइन्चार्ज
10:बारा उमाशकर प्रसाद यादव 10-1:आदर्श कोटवाल गाउँपालिका संयोजक
10:बारा अशोक केशरी 10-2:करैयामाई गाउँपालिका संयोजक
10:बारा हरिशकर प्रसाद यादव 10-6:देवताल गाउँपालिका संयोजक
10:बारा दिपेश यादव 10-8:पचरौता नगरपालिका संयोजक
10:बारा पृथ्वी नारायण यादव 10-9:परवानीपुर गाउँपालिका संयोजक
10:बारा बादल अंसारी 10-10:प्रसौनी गाउँपालिक संयोजक
10:बारा प्रेम कुमार साह 10-11:फेटा गाउँपालिका संयोजक
10:बारा रामबाबु साह 10-12:बारागढी गाउँपालिका संयोजक
10:बारा 10-13:महागढीमाई नगरपालिका संयोजक
10:बारा शम्भु पंडित 10-14:विश्रामपुर गाउँपालिका संयोजक
10:बारा राम नाथ ठाकुर 10-15:सिम्रौनगढ नगरपालिका संयोजक
10:बारा रबिन्द्र मिश्र 10-16:सुवर्ण गाउँपालिका संयोजक
10:बारा बिजय साह कानु 10-1:आदर्श कोटवाल गाउँपालिका उम्मेदबार
10:बारा ओमप्रकाश 10-2:करैयामाई गाउँपालिका उम्मेदबार
10:बारा  हरिशकर यादव 10-6:देवताल गाउँपालिका उम्मेदबार
10:बारा जुम्मा हुस्सैन अन्सारी 10-8:पचरौता नगरपालिका उम्मेदबार
10:बारा डा. पृथ्वी नारायण यादव 10-9:परवानीपुर गाउँपालिका उम्मेदबार
10:बारा रोशनी खातुन 10-10:प्रसौनी गाउँपालिक उम्मेदबार
10:बारा जयप्रकाश साह 10-11:फेटा गाउँपालिका उम्मेदबार
10:बारा शिवदयाल प्रसाद 10-12:बारागढी गाउँपालिका उम्मेदबार
10:बारा शिबु महतो 10-13:महागढीमाई नगरपालिका उम्मेदबार
10:बारा रामनारायण प्रासाद कलवार 10-14:विश्रामपुर गाउँपालिका उम्मेदबार
10:बारा लक्ष्मीकान्त गुप्ता 10-15:सिम्रौनगढ नगरपालिका उम्मेदबार
10:बारा विनोद प्रसाद यादव 10-16:सुवर्ण गाउँपालिका उम्मेदबार
11:पर्सा जिल्लागत जिल्ला अध्यक्ष/इन्चार्ज
11:पर्सा जिल्लागत जिल्ला सचिव/सहइन्चार्ज
11:पर्सा सुजित राैनियार 11-3:जगरनाथपुर गाउँपालिका संयोजक
11:पर्सा 11-6:धोबीनी गाउँपालिका संयोजक
11:पर्सा अमरनाथ सिंह 11-8:पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका संयोजक
11:पर्सा चंचल साह तुरहा 11-11:बहुदरमाई नगरपालिका संयोजक
11:पर्सा 11-12:बिन्दबासिनी गाउँपालिका संयोजक
11:पर्सा चंन्दन चौहान 11-3:जगरनाथपुर गाउँपालिका उम्मेदबार
11:पर्सा अमिरका राउत कुर्मी 11-6:धोबीनी गाउँपालिका उम्मेदबार
11:पर्सा शिव प्रसाद मुखिया 11-8:पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका उम्मेदबार
11:पर्सा वीरेन्द्र प्रसाद 11-11:बहुदरमाई नगरपालिका उम्मेदबार
11:पर्सा देवनाथ ठाकुर 11-12:बिन्दबासिनी गाउँपालिका उम्मेदबार
12:चितवन जिल्लागत जिल्ला अध्यक्ष/इन्चार्ज
12:चितवन जिल्लागत जिल्ला सचिव/सहइन्चार्ज
12:चितवन ततलु मरण्डी 12-4:भरतपुर महानगरपालिका संयोजक
12:चितवन संजय कुमार ठाकुर 12-4:भरतपुर महानगरपालिका उम्मेदबार
13:नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लागत जिल्ला अध्यक्ष/इन्चार्ज
13:नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लागत जिल्ला सचिव/सहइन्चार्ज
13:नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जमिर मंसुरी 13-1:पाल्हीनन्दन गाउँपालिका संयोजक
13:नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) 13-2:प्रतापपुर गाउँपालिका संयोजक
13:नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) 13-4:रामग्राम नगरपालिका संयोजक
13:नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) कृष्ण कान्त चाैधरी 13-5:सरावल गाउँपालिका संयोजक
13:नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) शत्रुधन यादव 13-7:सुस्ता गाउँपालिका संयोजक
13:नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) परसुराम प्रसाद गुप्ता 13-1:पाल्हीनन्दन गाउँपालिका उम्मेदबार
13:नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) मोहन प्रसाद चौधरी 13-2:प्रतापपुर गाउँपालिका उम्मेदबार
13:नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) रामचन्द्र चौधरी थारु 13-4:रामग्राम नगरपालिका उम्मेदबार
13:नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) सैलेश कुमार चौधरी 13-5:सरावल गाउँपालिका उम्मेदबार
13:नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) सत्रुधन यादव अहिर 13-7:सुस्ता गाउँपालिका उम्मेदबार
14:रुपन्देही जिल्लागत जिल्ला अध्यक्ष/इन्चार्ज
14:रुपन्देही जिल्लागत जिल्ला सचिव/सहइन्चार्ज
14:रुपन्देही अम्पर सिंह चौधरी 14-1:ओमसतिया गाउँपालिका संयोजक
14:रुपन्देही सुवाष यादव 14-3:कोटहीमाई गाउँपालिका संयोजक
14:रुपन्देही राधेश्याम केवट 14-4:गैडहवा गाउँपालिका संयोजक
14:रुपन्देही दमोदर चैाधरी 14-5:तिलोत्तमा नगरपालिका संयोजक
14:रुपन्देही मुरलीधर चौधरी 14-8:मर्चवारी गाउँपालिका संयोजक
14:रुपन्देही साकिर अली 14-9:मायादेवी गाउँपालिका संयोजक
14:रुपन्देही विष्णु प्रसाद चौधरी 14-10:रोहिणी गाउँपालिका संयोजक
14:रुपन्देही गोविन्द धवल 14-11:लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका संयोजक
14:रुपन्देही 14-12:शुद्धोधन गाउँपालिका संयोजक
14:रुपन्देही काशीराम यादव 14-13:सम्मरीमाई गाउँपालिका संयोजक
14:रुपन्देही नगेन्द्र माैर्य 14-14:सिद्धार्थनगर नगरपालिका संयोजक
14:रुपन्देही 14-15:सियारी गाउँपालिका संयोजक
14:रुपन्देही शिव चरण केवट 14-1:ओमसतिया गाउँपालिका उम्मेदबार
14:रुपन्देही संतोष यादव 14-3:कोटहीमाई गाउँपालिका उम्मेदबार
14:रुपन्देही राम देव यादव 14-4:गैडहवा गाउँपालिका उम्मेदबार
14:रुपन्देही राजेन्द्र चौधरी 14-5:तिलोत्तमा नगरपालिका उम्मेदबार
14:रुपन्देही मुरली धर चौधरी 14-8:मर्चवारी गाउँपालिका उम्मेदबार
14:रुपन्देही राम विष्णु प्रसाद लोध 14-9:मायादेवी गाउँपालिका उम्मेदबार
14:रुपन्देही विष्णु चौधरी कुर्मी 14-10:रोहिणी गाउँपालिका उम्मेदबार
14:रुपन्देही चन्द्र केश गुप्ता(सि के गुप्ता) 14-11:लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका उम्मेदबार
14:रुपन्देही संतोष चौधरी 14-12:शुद्धोधन गाउँपालिका उम्मेदबार
14:रुपन्देही राम रतन केवट 14-13:सम्मरीमाई गाउँपालिका उम्मेदबार
14:रुपन्देही बद्री नारायण मुराउ 14-14:सिद्धार्थनगर नगरपालिका उम्मेदबार
14:रुपन्देही निवर प्रसाद माली 14-15:सियारी गाउँपालिका उम्मेदबार
15:कपिलवस्तु जिल्लागत जिल्ला अध्यक्ष/इन्चार्ज
15:कपिलवस्तु जिल्लागत जिल्ला सचिव/सहइन्चार्ज
15:कपिलवस्तु बिनोद कुमार ओझा 15-2:कृष्णनगर नगरपालिका संयोजक
15:कपिलवस्तु राज बहादुर कुर्मी 15-5:महाराजगंज नगरपालिका संयोजक
15:कपिलवस्तु विश्वनाथ धोवी 15-6:मायादेवी गाउँपालिका संयोजक
15:कपिलवस्तु 15-7:यसोधरा गाउँपालिका संयोजक
15:कपिलवस्तु 15-8:विजयनगर गाउँपालिका संयोजक
15:कपिलवस्तु साकिर अली 15-10:शुद्धोधन गाउँपालिका संयोजक
15:कपिलवस्तु मनोज कुमार ओझा 15-2:कृष्णनगर नगरपालिका उम्मेदबार
15:कपिलवस्तु चन्द्र प्रकास पासी 15-5:महाराजगंज नगरपालिका उम्मेदबार
15:कपिलवस्तु महेन्द्र चौधरी 15-6:मायादेवी गाउँपालिका उम्मेदबार
15:कपिलवस्तु मनिष देव मिश्र 15-7:यसोधरा गाउँपालिका उम्मेदबार
15:कपिलवस्तु राधवेन्द्र चौधरी कुर्मी 15-8:विजयनगर गाउँपालिका उम्मेदबार
15:कपिलवस्तु भगवान दास यादव 15-10:शुद्धोधन गाउँपालिका उम्मेदबार
16:दाङ जिल्लागत जिल्ला अध्यक्ष/इन्चार्ज
16:दाङ जिल्लागत जिल्ला सचिव/सहइन्चार्ज
16:दाङ राम बहादुर यादव 16-7:राजपुर गाउँपालिका संयोजक
16:दाङ गया प्रसाद यादव 16-7:राजपुर गाउँपालिका उम्मेदबार
17:बाँके जिल्लागत जिल्ला अध्यक्ष/इन्चार्ज
17:बाँके जिल्लागत जिल्ला सचिव/सहइन्चार्ज
17:बाँके राजित राम वर्मा 17-3:जानकी गाउँपालिका संयोजक
17:बाँके अब्दुल बाहिद शेष 17-4:डुडुवा गाउँपालिका संयोजक
17:बाँके 17-6:नेपालगंज उपमहानगरपालिका संयोजक
17:बाँके विष्णु यादव 17-3:जानकी गाउँपालिका उम्मेदबार
17:बाँके अहमद रियाज शेख 17-4:डुडुवा गाउँपालिका उम्मेदबार
17:बाँके प्रहलाद यादव अहिर 17-6:नेपालगंज उपमहानगरपालिका उम्मेदबार
18:बर्दिया जिल्लागत जिल्ला अध्यक्ष/इन्चार्ज
18:बर्दिया जिल्लागत जिल्ला सचिव/सहइन्चार्ज
18:बर्दिया 18-1:गुलरिया नगरपालिका संयोजक
18:बर्दिया मगरे गोडिवा 18-1:गुलरिया नगरपालिका उम्मेदबार
21:उदयपुर जिल्लागत जिल्ला अध्यक्ष/इन्चार्ज
21:उदयपुर जिल्लागत जिल्ला सचिव/सहइन्चार्ज
21:उदयपुर मुकेश सहनी 21-5:त्रियुगा नगरपालिका संयोजक
21:उदयपुर शेख इसराइल 21-5:त्रियुगा नगरपालिका उम्मेदबार