calendar

डा.सी. के. राउतका सम्बोधनका कार्यक्रमहरू (आमसभा – २०७८ साल)

कार्तिक १४ आइतबार
कार्तिक १५ सोमबार सप्तरी, बरमझिया आमसभा
कार्तिक १६ मंगलबार
कार्तिक १७ बुधबार
कार्तिक १८ बिहीबार दीपावली
कार्तिक १९ शुक्रबार गाईतिहार
कार्तिक  २० शनिबार भाईटीका
कार्तिक २१ आइतबार
कार्तिक २२ सोमबार
कार्तिक २३ मंगलबार
कार्तिक २४ बुधबार छठि पर्व
कार्तिक २५ बिहीबार सप्तरी, मानराजा आमसभा
कार्तिक २६ शुक्रबार
कार्तिक  २७ शनिबार महोत्तरी, मनरासिसवा आमसभा (अधिवेशन हुनेछैन)
कार्तिक २८ आइतबार केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक
कार्तिक २९ सोमबार सर्लाही, गोडैता आमसभा
कार्तिक ३० मंगलबार रौतहट, गढीमाई आमसभा
मंसीर बुधबार धनुषा, गणेशमानचारनाथ आमसभा
मंसीर बिहीबार धनुषा, धनौजी आमसभा
मंसीर शुक्रबार
मंसीर शनिबार सिरहा,लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका आमसभा
मंसीर आइतबार केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक
मंसीर सोमबार
मंसीर मंगलबार
मंसीर बुधबार पर्सा, पोखरिया नगरपालिका
मंसीर बिहीबार बारा, सुवर्ण गाउँपालिका
मंसीर १० शुक्रबार रंगभेदविरुद्ध एकता दिवस; जनमत माटो यात्रा उद्घाटन लुम्बिनी
मंसीर ११ शनिबार  ‘जनमत माटो यात्रा’मा रहने (कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी)
मंसीर १२ आइतबार ‘जनमत माटो यात्रा’मा रहने (कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी)
मंसीर १३ सोमबार ‘जनमत माटो यात्रा’मा रहने (कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी)
मंसीर १४ मंगलबार ‘जनमत माटो यात्रा’मा रहने (कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी)
मंसीर १५ बुधबार ‘जनमत माटो यात्रा’मा रहने (कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी)
मंसीर १६ बिहीबार ‘जनमत माटो यात्रा’मा रहने (कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी)
मंसीर १७ शुक्रबार ‘जनमत माटो यात्रा’मा रहने (कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी)
मंसीर १८ शनिबार ‘जनमत माटो यात्रा’मा रहने (कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी)
मंसीर १९ आइतबार ‘जनमत माटो यात्रा’मा रहने (कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी)
मंसीर २० सोमबार ‘जनमत माटो यात्रा’मा रहने (कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी)
मंसीर २१ मंगलबार ‘जनमत माटो यात्रा’मा रहने (कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी)
मंसीर २२ बुधबार विवाह-पञ्चमी; ‘जनमत माटो यात्रा’मा रहने (कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी)
मंसीर २३ बिहीबार ‘जनमत माटो यात्रा’मा रहने (कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी)
मंसीर २४ शुक्रबार ‘जनमत माटो यात्रा’मा रहने (कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी)
मंसीर २५ शनिबार ‘जनमत माटो यात्रा’मा रहने (कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी)
मंसीर २६ आइतबार ‘जनमत माटो यात्रा’मा रहने (कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी)
मंसीर २७ सोमबार ‘जनमत माटो यात्रा’मा रहने (कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी)
मंसीर २८ मंगलबार केन्द्रीय समितिको बैठक
मंसीर २९ बुधबार केन्द्रीय समितिको बैठक
पौष बिहीबार
पौष शुक्रबार
पौष शनिबार
पौष आइतबार
पौष सोमबार जिल्ला समन्वय समितिको पूर्ण बैठक
पौष मंगलबार
पौष बुधबार
पौष बिहीबार
पौष शुक्रबार
पौष १० शनिबार
पौष ११ आइतबार
पौष १२ सोमबार
पौष १३ मंगलबार
पौष १४ बुधबार
पौष १५ बिहीबार
पौष १६ शुक्रबार
पौष १७ शनिबार
पौष १८ आइतबार
पौष १९ सोमबार
पौष २० मंगलबार
पौष २१ बुधबार
पौष २२ बिहीबार
पौष २३ शुक्रबार
पौष २४ शनिबार
पौष २५ आइतबार
पौष २६ सोमबार
पौष २७ मंगलबार
पौष २८ बुधबार
पौष २९ बिहीबार
पौष ३० शुक्रबार
माघ शनिबार
माघ आइतबार
माघ सोमबार
माघ मंगलबार
माघ बुधबार
माघ बिहीबार
माघ शुक्रबार
माघ शनिबार
माघ आइतबार
माघ १० सोमबार
माघ ११ मंगलबार
माघ १२ बुधबार
माघ १३ बिहीबार
माघ १४ शुक्रबार
माघ १५ शनिबार
माघ १६ आइतबार
माघ १७ सोमबार
माघ १८ मंगलबार
माघ १९ बुधबार
माघ २० बिहीबार
माघ २१ शुक्रबार
माघ २२ शनिबार
माघ २३ आइतबार  श्रीपञ्चमी
माघ २४ सोमबार
माघ २५ मंगलबार
माघ २६ बुधबार
माघ २७ बिहीबार
माघ २८ शुक्रबार
माघ २९ शनिबार
फाल्गुण आइतबार
फाल्गुण सोमबार
फाल्गुण मंगलबार
फाल्गुण बुधबार
फाल्गुण बिहीबार
फाल्गुण शुक्रबार
फाल्गुण शनिबार
फाल्गुण आइतबार
फाल्गुण सोमबार
फाल्गुण १० मंगलबार
फाल्गुण ११ बुधबार
फाल्गुण १२ बिहीबार
फाल्गुण १३ शुक्रबार
फाल्गुण १४ शनिबार
फाल्गुण १५ आइतबार
फाल्गुण १६ सोमबार
फाल्गुण १७ मंगलबार शिवरात्री/शव-ए-मिराज
फाल्गुण १८ बुधबार
फाल्गुण १९ बिहीबार
फाल्गुण २० शुक्रबार
फाल्गुण २१ शनिबार
फाल्गुण २२ आइतबार
फाल्गुण २३ सोमबार
फाल्गुण २४ मंगलबार
फाल्गुण २५ बुधबार
फाल्गुण २६ बिहीबार
फाल्गुण २७ शुक्रबार
फाल्गुण २८ शनिबार
फाल्गुण २९ आइतबार
फाल्गुण ३० सोमबार
चैत्र मंगलबार
चैत्र बुधबार
चैत्र बिहीबार होली
चैत्र शुक्रबार होली
चैत्र शनिबार होली/शब-ए-बारात
चैत्र आइतबार
चैत्र सोमबार
चैत्र मंगलबार
चैत्र बुधबार
चैत्र १० बिहीबार
चैत्र ११ शुक्रबार
चैत्र १२ शनिबार
चैत्र १३ आइतबार
चैत्र १४ सोमबार
चैत्र १५ मंगलबार
चैत्र १६ बुधबार
चैत्र १७ बिहीबार
चैत्र १८ शुक्रबार
चैत्र १९ शनिबार
चैत्र २० आइतबार
चैत्र २१ सोमबार रोजाआरम्भ
चैत्र २२ मंगलबार
चैत्र २३ बुधबार
चैत्र २४ बिहीबार
चैत्र २५ शुक्रबार
चैत्र २६ शनिबार
चैत्र २७ आइतबार
चैत्र २८ सोमबार
चैत्र २९ मंगलबार
चैत्र ३० बुधबार