महाअधिवेशन

अपडेट:

२०७७ चैत्र ३० गते: महाधिवेशन निर्वाचनको परिणाम प्रकाशित

२०७७ चैत्र २५ गते: महाधिवेशन प्रतिनिधिको अन्तिम सूची प्रकाशित

२०७७ चैत्र २२ गते: उम्मेदबारको अन्तिम नामावली प्रकाशन

२०७७ चैत्र १९ गते: प्रारम्भिक मनोनयन दर्ता (उम्मेदबार) सूची प्रकाशित

२०७७ चैत्र १८ गते: वडा/पालिका अधिवेशनहरूको विवरण प्रकाशित

२०७७ चैत्र १७ गते: मनोनयन दर्ता शुरु

 

सम्बन्धित पृष्ट:

फारमहरू:

  1. मनोनयन दर्ता फारम
  2. मनोनयन फिर्ता फारम
  3. दाबीविरोध फारम

सूचना: