जिम्मेवारी तोकिएको बारे ।

February 13, 2024

रुपन्देही जिल्लाको श्री संजय कुमार मिश्रज्यूलाई अनुसंधान तथा भ्रष्टाचार निवारण विभागको राष्ट्रिय संयोजकमा मनोनित गरिएको ।

२०८० फाल्गुन १ गते