केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक २०७८ भदौ ३० र ३१ गते सारिएको

September 13, 2021

विशेष परिस्थितिको कारणले गर्दा जनमत पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक तपसिल बमोजिम हुने गरी मिति परिवर्तन गरिएको व्योहोरा जानकारी गराउँदछौं।