सूचना पाटी

हरेक जिल्लाका सूचना-पाटीहरू आ-आफ्नै जिल्ला समन्वय समितिबाट अपडेट गरिन्छन्। जिल्ला इन्चार्जलाई सम्पर्क गर्न: http://janamatparty.org/contact