स्थानीय निर्वाचन २०७९

स्थानीय तह निर्वाचन – २०७९ वैशाख ३० गते

 

२०७९ वैशाख ४ गते:  फारम: प्रतिबद्धता पत्र, उम्मेदबारद्वारा वडा सिफारिश फारम, पालिका विवरण फारमउम्मेदबार दाबीविरोध फारम

 

२०७८ चैत्र १५ गते: बूथ अभियानको पर्यवेक्षकको सूची  प्रकाशित  http://janamatparty.org/2022/03/majboot/

पर्चा: सबैको लागि | स्थानीय

स्थानीय तहको कार्यकारिणी समितिको विवरण फारम 

सिफारिश फारम – भरेर janamatparty@gmail.com मा बुझाउनु पर्ने

केही जिज्ञासाहरू

  •  उम्मेदबारको खर्च कति हुन्छ ? 
  • उम्मेदबारको मापदण्ड के हो? 
  • उम्मेदबार सिफारिश क-कसले गर्न सक्छ?