अन्तर्वार्ताहरू

केही अन्तर्वार्ता तथा समाचारहरू

news24 सिके राउतको कठोर अभिव्यक्तिः म फेरिएको छु, अब सर्वस्व दाउमा लगाइदिन्छु।
https://www.youtube.com/watch?v=ix0eWK0SEjg 

सञ्चार संदेश
https://www.youtube.com/watch?v=y2QjTT2lZ54 

PrimeTimesHD
https://www.youtube.com/watch?v=UJom3kDhZdE