डाउनलोड

 

 • प्रचार सामग्री:
   • डा. सी. के. राउत – आर्ट फोटो

   

   • टी-शर्ट (सेतो रंगको साधारण टी-शर्ट माथि गाढा रातो वा कालो रंगले प्रिंट गर्दा राम्रो)
   • जनमत पार्टीको ‘ब्याज’

   

  • जनमत पार्टी टोपी
  • स्टीकर
  • नमूना मतपत्र