स्थानीय समिति

स्थानीयhttps://docs.google.com/spreadsheets वडा अधिवेशन मूल्याकंन (वडा/पालिका) समितिको विवरण प्राप्त भए/नभएको यहाँ चेक गर्न सक्नुहुनेछ। समिति बनेको रहेछ तर पठाइएको छैन भने कृपया janamatparty@gmail.com मा समितिको विवरण अविलम्ब पठाउनुहोला, अन्यथा फेरि अधिवेशन तोकेर नयाँ समिति गठन गर्न सकिनेछ।

समिति चेक गर्नुहोस् ।

वडा अधिवेशनमा खटिनु भएका सम्पूर्ण पर्यवेक्षक तथा सहपर्यवेक्षकहरुको मूल्याकंन निम्म बमोजिम रेहेको छ । कुनै संशोधन भए यथासिघ्र सचिवालयमा सम्पर्क गर्नुहोला ।
वडा अधिवेशन मूल्याकंन चेक गर्नुहोस् ।

केन्द्रीय सचिवालय बाट पर्यवेक्षक निम्न अनुसारको तोकिएको छ । तपाईहरु तोकिएको वडामा अधिवेशन गराउनु हुन सवैलाई निर्देशन छ ।
सचिवालय बाट तोकिएको पर्यवेक्षक चेक गर्नुहोस् ।

पालिका अधिवेशनमा (पालिका पदाधिकारीहरु चयन गर्न) Voting गर्ने पदाधिकारी तथा समितिका सदस्यहरु हुने छ ।
कुनै पदाधिकारी वा समितिका सदस्यहरुको नाम छुटेको छ भने आफ्नो नाम,जिल्ला,पालिका,वडा र पद सहित janamatparty@gmail.com पठाउनुहोला । धन्यवाद !
Voting गर्ने पदाधिकारी तथा समितिका सदस्यहरु चेक गर्नुहोस् ।

पालिका अधिवेशन गराउनको लागि पर्यवेक्षक तथा सह पर्यवेक्षक तोकिएको बारे ।
तोकिएको पालिका पर्यवेक्षक र सह पर्यवेक्षक चेक गर्नुहोस् ।