जनमत पार्टी केन्द्रिय समिति बैठक २०७७ भाद्र १२ का निर्णयहरू

August 30, 2020